DOTAČNÍ PROJEKTY

 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Replika historického praporu SDH Náchod z roku 1889 – obnova historického dědictví Královéhradeckého kraje

Číslo projektu: 21RGI02-0269

Cíl projektu:
Cílem projektu je zhotovení repliky historického praporu Dobrovolného hasičského měšťanského sboru Náchod (dnes Sbor dobrovolných hasičů Náchod) z roku 1889.

Replika praporu bude využívána při všech významných veřejných i soukromých událostech SDH Náchod. Dále na akcích okolních sborů, významných událostech Města Náchod a Královéhradeckého kraje. V neposlední řadě bude prapor vystaven na čestném místě v hasičské zbrojnici Náchod.

Popis projektu:
Historický prapor byl zhotoven v roce 1889, čtyři roky po založení dobrovolného hasičského sboru v Náchodě. Prapor byl slavnostně vysvěcen 29. června 1889. Z dochovaných materiálů byl prapor zhotoven za účelem reprezentace sboru a reprezentaci poslání sboru na veřejných událostech. Prapor byl hojně využíván na všech významných událostech až do roku 1972, kdy dobrovolní hasiči museli své prostory přenechat tehdejšímu Veřejnému požárnímu útvaru (dnes Hasičský záchranný sbor) a dobrovolná hasičská činnost v Náchodě byla téměř utlumena. Prapor byl uložen ve skladu VPÚ, kde chátral. Později vedení dobrovolného hasičského sboru rozhodlo o uložení praporu do náchodského muzea. Prapor je nyní fyzickým majetkem Královéhradeckého kraje a je veden v seznamu historických sbírek Královéhradeckého kraje. Současný stav praporu byl v roce 2019 posouzen pracovníky náchodského muzea a odbornou firmou a bylo konstatováno, že jeho stav neumožňuje využití praporu na jakékoliv události a není možná jakákoliv neodborná manipulace s praporem.

Po přestěhování Hasičského záchranného sboru z Náchoda do Velkého Poříčí v roce 1998 se dobrovolná hasičská činnost v Náchodě obnovuje.

Repliku praporu chce nynější Sbor dobrovolných hasičů Náchod využívat obdobně, jako tomu bylo v roce 1889, k reprezentaci sboru a poslání sboru na veřejných událostech.

Královéhradecký kraj na zhotovení repliky historického praporu poskytl finanční prostředky ve výši 100 000 Kč.