DOTAČNÍ PROJEKTY

 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Replika historického praporu SDH Náchod z roku 1889 – obnova historického dědictví Královéhradeckého kraje

Číslo projektu: 21RGI02-0269

Cíl projektu:
Cílem projektu je zhotovení repliky historického praporu Dobrovolného hasičského měšťanského sboru Náchod (dnes Sbor dobrovolných hasičů Náchod) z roku 1889.

Replika praporu bude využívána při všech významných veřejných i soukromých událostech SDH Náchod. Dále na akcích okolních sborů, významných událostech Města Náchod a Královéhradeckého kraje. V neposlední řadě bude prapor vystaven na čestném místě v hasičské zbrojnici Náchod.

Popis projektu:
Historický prapor byl zhotoven v roce 1889, čtyři roky po založení dobrovolného hasičského sboru v Náchodě. Prapor byl slavnostně vysvěcen 29. června 1889. Z dochovaných materiálů byl prapor zhotoven za účelem reprezentace sboru a reprezentaci poslání sboru na veřejných událostech. Prapor byl hojně využíván na všech významných událostech až do roku 1972, kdy dobrovolní hasiči museli své prostory přenechat tehdejšímu Veřejnému požárnímu útvaru (dnes Hasičský záchranný sbor) a dobrovolná hasičská činnost v Náchodě byla téměř utlumena. Prapor byl uložen ve skladu VPÚ, kde chátral. Později vedení dobrovolného hasičského sboru rozhodlo o uložení praporu do náchodského muzea. Prapor je nyní fyzickým majetkem Královéhradeckého kraje a je veden v seznamu historických sbírek Královéhradeckého kraje. Současný stav praporu byl v roce 2019 posouzen pracovníky náchodského muzea a odbornou firmou a bylo konstatováno, že jeho stav neumožňuje využití praporu na jakékoliv události a není možná jakákoliv neodborná manipulace s praporem.

Po přestěhování Hasičského záchranného sboru z Náchoda do Velkého Poříčí v roce 1998 se dobrovolná hasičská činnost v Náchodě obnovuje.

Repliku praporu chce nynější Sbor dobrovolných hasičů Náchod využívat obdobně, jako tomu bylo v roce 1889, k reprezentaci sboru a poslání sboru na veřejných událostech.

Královéhradecký kraj na zhotovení repliky historického praporu poskytl finanční prostředky ve výši 100 000 Kč.

 

 

Podpora kolektivu přípravky MH SDH Náchod a podpora preventivně-výchovných akcí SDH Náchod pro mládež
 
Číslo projektu: 24RRD15-0036
 
Cíl projektu:
Cílem první části projektu je materiálové dovybavení přípravky kolektivu MH SDH Náchod. Přípravka kolektivu MH se skládá z kolektivu 8 dětí věku 3-6let, kteří jsou členy SH ČMS a
jsou registrováni, jako kolektiv MH u Okresního sdružení hasičů Náchod. Jednalo by se o materiálové dovybavení v podobě vybavení pro svoji činnost a zajištění osobních ochranných
pomůcek v podobě ochrany hlavy (dětské přilby).
Cílem druhé části projektu je zajištění preventivně-výchovných akcí SDH Náchod pro mládež a to v podobě zhotovení reflexních, bezpečnostních přívěšků a náramků na oblečení. Tyto
přívěšky budou účastníkům přednášky předány po dokončení přednášky a bylo by na nich vyhotoveno logo Khk a Hasičů Náchod.
 
Popis projektu:
V první části projektu dovybavení kolektivu MH SDH Náchod je přínosem zlepšení činnosti kolektivu MH, kde pro jejich práci by bylo dokoupeno nové, potřebné vybavení, jako budou hadice pro přípravu na soutěže, malý rozdělovač a malé proudničky. Nové vybavení by dětem zvýšilo hravost a zápal do činnosti a v neposlední řadě, pevně věříme, i zápal v dobrovolnou hasičkou činnost a chuť pokračovat v dobrovolné činnosti i v dospělosti na území Khk. Jako poslední by byl nákup osobních ochranných pracovních pomůcek (dětské přilby) k zajištění bezpečí dětí při činnosti.
 
Druhá část projektu je zaměřena na preventivně-výchovné přednášky pro náchodské MŠ a ZŠ, které nás v průběhu roku pravidelně, každý rok navštěvují a tyto přednášky každoročně provádíme. Cílem přednášky je dětem předat základy prevence a rizik před požáry, jak se chovat v případě mimořádné události atd. Na závěr bychom dětem předli reflexní předmět na oblečení (přívěšek, pásek), který by zvýšil bezpečnost dětí při pohybu za snížené viditelnosti. Na přívěšku by bylo uvedeno logo Khk a hasičů Náchod.
 
Královéhradecký kraj na projekt poskytl finanční prostředky ve výši 17 900 Kč.