Vítejte na stránkách
Hasičů města Náchoda 


Sbor dobrovolných hasičů Náchod


Sbor dobrovolných hasičů se v Náchodě datuje už od roku 1885. Za tuto dlouhou dobu se náchodští hasiči stali nedílnou součástí chodu města a mají v něm své čestné místo. Dnes sbor čítá na 45 hasičů i hasiček, kteří se aktivně podílí na spoustě činností, jako například zajišťování občerstvení na městských akcích, preventivní činnost formou komentovaných exkurzí ve zbrojnici pro školy a školky nebo statické a dynamické ukázky na akcích jako jsou dětské dny a pod.


Jednotka sboru dobrovolných hasičů Náchod – město


Družstvo „město“ Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod je v plošném pokrytí kraje zařazeno jako jednotka požární ochrany (JPO) kategorie III/1. Jednotky kategorie III zajišťují výjezd jednoho družstva o sníženém počtu 1+3 do 10 minut od vyhlášení poplachu a vyjíždějí i mimo katastr obce. V jednotce, kterou zřizuje dle zákona obec, je 20 výjezdových hasičů, kteří vyjíždějí převážně k požárům a technických událostem, jako jsou například popadané stromy přes komunikace nebo odklízení následků přívalových dešťů. Jednotka je také často povolávána do zálohy za nejbližší stanici Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, stanici Náchod se sídlem ve Velkém Poříčí, v případě delší nepřítomnosti příslušníků při větších událostech. Jednotka disponuje díky městu velmi moderním vybavením a zásahovými vozidly. Prvovýjezdovým vozidlem je cisternová automobilová stříkačka CAS 20 na podvozku SCANIA a jako podpora stojí v garážích dopravní automobil Ford Transit a velitelský automobil Opel Vivaro. Jednotka je dále podporována družstvy Běloves s CAS 30 Tatra 815-7 4×4 a Lipí s CAS 15 MAN. Jednotka spolu se sborem sídlí v Hurdálkově ulici, kde částečně sdílí prostory s Městskou policií. V květnu roku 2019 by se měla ale stěhovat do nových prostor budovaných v ulici Raisova.